Detaljert kjøpsguide

Vi selger ikke bare boliger til våre klienter. Vi tar oss også tid til å ta de med gjennom hele kjøpsprosessen i detaljerte trinn.

Les mer

Omni Plus eiendomsadministrasjon

Med omni plus eiendomsadministrasjonløsning vil våre kunder alltid ha tydelig oversikt over eiendommen sin. Med stor omhu håndterer eiendommen som om det skulle vært vår egen.

Les mer

OMNI utleieløsninger

Ønsker du å leie ut eiendommen din? Vi tar vare på alt fra a-å, og sikrer deg med dette en problemfri utleieløsning.

Les mer

OMNI Eiendomsmeglerfirma

OMNI er et spesialisert eiendomsmeglerfirma og innehar en unik kompetanse på organisering, utvikling og salg av prosjekter, både boliger og fritidseiendom i Spania. Som kunde har du rett til å kreve høy kompetanse fra de som skal hjelpe deg med den kanskje viktigste investeringen i livet ditt: kjøp- og salg av bolig.

Design ditt drømmehjem sammen med OMNI

Bla gjennom våre villa prosjekter

1. Trinn

Planlegging

2. Trinn

Bygging

3. Trinn

Fullførelse

4. Trinn

Prosjekt gjennomført

Nybygg-leiligheter

Hvert år reiser flere tusen nordmenn til Spania og investerer flere millioner kroner i en feriebolig. Trenden viser at vi helst kjøper bolig i et prosjekt som er under oppføring. De aller fleste inngår da avtale om kjøp med et spansk selskap, og da gjerne et spansk selskap med norsktalende ansatte.

Visningsreise med OMNI

Uforpliktende, lærerike og hyggelige dager sammen med OMNI. Visningsreisen er for deg som ønsker profesjonell hjelp til å finne det området, og den boligen som passer deg best. Vi hjelper til med bestilling av flybilletter og oppholdet i Spania. Vi arrangerer alt av transport til og fra flyplass, og i forbindelse med boligfremvisningene. For at dere skal få best mulig utbytte av visningsreisen, arrangerer vi individuelle visningsreiser som passer inn i ditt tidsskjema.

Vår tilnærming

Dersom handelen går gjennom et norsk eiendomsmeglerforetak må den lovpålagte forsikringen være på plass. OMNI må dermed ha - og har - en forsikring som dekker det ansvar man kan pådra seg under utøvelsen av selve meglertjenesten i Spania. Det kreves av oss at vi stiller nødvendig sikkerhet opp til kr. 45 000 000. Den norske eiendomsmegleren må arbeide i henhold til de reglene som følger av eiendomsmeglerloven i Norge. Finanstilsynet legger klare føringer for hvordan meglertjenesten i utlandet, herunder Spania, skal utføres. Dette er også bakgrunnen for at vi bare samarbeider med entreprenører som stiller bankgaranti for kjøpesummen. Dette betyr at dersom vi gjør en feil som påfører deg som vår kunde et økonomisk tap, så vil vårt norske forsikringsselskap dekke tapet ditt. Avtaler inngått i Spania utenom norskregistrert eiendomsmeglerforetak vil reguleres av Spanias lovverk for kjøp og salg av bolig under oppføring. Selv om de fleste handlene går bra; så kan det oppstå usikkerhet omkring investeringen, spesielt i tilfeller der entreprenøren går konkurs eller ikke leverer i henhold til avtale. Risikoen reduseres betraktelig dersom man kjøper sin feriebolig i Spania gjennom et norsk eiendomsmeglerforetak.

Du kjøper en bolig under oppføring i Spania, underlagt tilsvarende prinsipper, forsikringer og krav til sikkerhet som når du kjøper bolig under oppføring i Norge». Det stilles nødvendig bankgaranti fra våre samarbeidende entreprenørers finansinstitusjoner, slik at det til enhver tid er stilt sikkerhet for ethvert innbetalt beløp. På denne måten er din investering sikret mot eventuelle tap dersom entreprenøren går konkurs. Det et er vårt ansvar som din eiendomsmegler å påse at det beløp som utbetales til entreprenør bare skjer mot at det stilles bankgaranti for tilsvarende beløp. Dette blir kontrollert av oss og vår medhjelper i Spania. Vår medhjelper i Spania er et anerkjent advokatkontor som bistår oss i juridiske prosesser som utløses ved ditt kjøp av bolig i Spania og som med sin lokalkunnskap kan fange opp lokale regler som ikke vi klarer å fange opp. Vel møtt til en trygg eiendomshandel gjennom OMNI.

OMNI megler i Spania er underlagt norsk regelverk for kjøp og salg av bolig i utlandet til norske kunder. Eiendomsmegling som utøves er underlagt det norske regelverket som forutsetter at vi har sikkerhetsstillelse og formuesansvarsforsikring for eiendomsmeglere. Vår ovennevnte forsikring er utvidet til også å gjelde for våre oppdrag i Spania. Kjøper du bolig i Spania via OMNI, vil eventuelle meglerfeil som fører til økonomiske tap for deg som kunde av oss, dekkes av denne forsikringen. Forsikringen dekker NOK 15.000.000,- per oppdrag per skadelidt med totalt NOK 45.000.000,- forsikringsperioden. Per dags dato er vi det eneste spansk/norske eiendomsmeglerfirmaet som tilbyr en slik forsikringsdekning i forbindelse med kjøp av bolig i Spania – det representerer ingen ekstra kostnad for deg som kjøper å gjøre en trygg investering i din feriebolig.

Prosessen starter med en uforpliktende visning sammen med oss og våre kollegaer i Spania. Du velger selv om vi skal organisere hele reisen for deg, eller om du vil møte oss for en visningsdag eller to på plass i Spania. Når du sammen med oss har funnet den boligen du ønsker å investere i, signeres en reservasjonskontrakt med selger/ entreprenør. I forbindelse med dette, innbetales et depositum som normalt er på 6.000 euro (kan variere avhengig av entreprenør). Reservasjonskontrakten er et juridisk dokument som er spesifikk for eiendommen som skal omsettes, og her konkretiseres kjøpesum og overtakelse/ferdigstillelse. Eiendommen blir på dette tidspunktet tatt av markedet, og skulle du velge å gå fra handelen vil du ikke få refundert det innbetalte beløpet. Velger man på et senere tidspunkt en annen bolig hos samme selger/entreprenør, kan man i de fleste tilfeller få overført depositumet. Vi kan imidlertid aldri garantere denne løsningen, og vi må derfor avtale dette i hvert enkelt tilfelle. Ved kjøp av bolig i Spania er det viktig at du som kunde har en advokat, en nøytral part med lokalkunnskap som kun representerer dine interesser. OMNI har en samarbeidsavtale med et lokalt advokatkontor, som både er vår kontraktsmedhjelper og som kan være kjøpers medhjelper. Når man som utlending investerer i bolig i Spania, utløses det mange formelle prosesser hvor en må ha hjelp. Her utsteder du en fullmakt til advokatfirmaet som gjør at de kan representere deg som kjøper i alle henseender. Med denne fullmakten gir du advokatfirmaet rett til å gjøre følgende på vegne av deg: • Opprette NIE, som er et spansk identifikasjonsnummer. • Sørge for at det opprettes automatiske trekk fra din spanske konto på løpende utgifter, f. eks strøm og vann. • Bistår ved betaling av månedlige/årlige skatter og avgifter i Spania. • Kjøpekontrakt signeres med selger/entreprenør i Spania, men om man ønsker litt mer betenkningstid kan vi fint gjøre dette. Investerer man i en bolig under oppføring, vil man som regel få mulighet til å påvirke material- og fargevalg. Dette kan gjøres i forbindelse med kontraktsignering, eller det kan komme på et litt senere tidspunkt. Endelige material- og fargevalg vil dokumenteres og vedlegges som tillegg til kjøpekontrakten. Ønsker man som kjøper å gjøre endringer ved f.eks. planløsning på bolig under oppføring i etterkant av kontraktsinngåelsen, vil dette avklares med entreprenør og tilleggsavtale signeres av begge parter. Vilkår for betaling av kjøpesum og endelig overtakelsesdato reguleres i kjøpekontrakten. • Innhente all informasjon om boligen du vil kjøpe, altså dokumentasjon på at boligen er heftelsesfri. • Opprette bankkonto i ditt navn i spansk bank: brukes b.la. til overføringer mellom Norge og Spania og betaling av regninger. • Representere deg ved overskjøting av boligen. • Opprette forsikring

Ved kjøp av en bolig i Spania vil det tilkomme kostnader utover selve kjøpesummen. I all hovedsak dreier dette seg om skatter og avgifter til myndighetene, og de kan variere noe i størrelse alt etter hvilken kommune boligen ligger i. I de aller fleste tilfeller er kjøpesummen en fast pris i Spania. Det er entreprenør/selger som setter prisen, boligene blir solgt etter «først til mølla» -prinsippet, og budrunder slik vi kjenner til er et ukjent fenomen i Spania. I kjøpesummen ligger meglerens honorar, samt eventuell innredning, hvitevarer eller møbler som er oppgitt at skal følge med i prisen. Investerer man i et prosjekt som er til salgs hos flere tilbydere, er det entreprenørens prisliste som er førende – altså lik pris hos alle som selger prosjektet. I tillegg til kjøpesummen tilkommer følgende omkostninger ved kjøp av nybygg: I.V.A: Ca. 10 % av kjøpesummen. Dette tilsvarer vår moms, og må betales ved kjøp av ny bolig. I kjøpekontrakten vil kjøpesum/betalingsplan eksempelvis stå oppført slik: Bolig til kjøpesum 200.000 euro Depositum: 5.400 euro + 10% IVA 600 euro = 6.000 euro 10%: 20.000 euro + 10% IVA 2.000 euro = 22.000 euro 40%: 80.000 euro + 10% IVA 8.000 euro = 88.000 euro Resterende (ved tinglysning/overtakelse): 94.600 euro + 10% IVA 9.400 euro = 104.000 euro Total = Kjøpesum 200.000 euro + 10% IVA 20.000 euro Det gjøres oppmerksom på at det ofte i kjøpekontrakten kun opplyses om andel kjøpesum som skal betales, og bak står det: + IVA gjeldende på betalingstidspunktet. IVA fastsettes av de spanske myndighetene, og på denne måten tar selger/entreprenør forbehold om at endringer i IVA kan forekomme i løpet av denne prosessen. Intervallene for innbetalingene kan variere, alt avhengig hvor lang tid det er til ferdigstillelse/overtakelse. Hovedregel er at depositum betales på reservasjonsdagen i forbindelse med signering av reservasjonskontrakten, 1. innbetaling forfaller til betaling umiddelbart etter at kjøpekontrakt er signert, og den aller siste betaling skjer ved tinglysning og overtakelse av boligen. Antall innbetalinger og størrelse på innbetalinger, kan også variere ut i fra hvem som er selger/entreprenør. A.J.D: Ca. 1, 5 % av skjøteverdien. Dette tilsvarer vår dokumentavgift, og må betales ved kjøp av ny bolig. Notarius Publicus: Ca. 1.500 euro Registreringskostnader, matrikkel: Ca. 700 euro Registrering av vann og el-måler: Ca. 400 euro Div. gebyrkostnader: Ca. 400 euro Advokat utgifter: Ca. 1.700 euro I tillegg til kjøpesummen tilkommer følgende omkostninger ved kjøp av brukt bolig: I.T.P: Ca. 8 % av kjøpesummen. Dette er en skatt som utløses når brukte boliger overdras fra en eier til en annen. Dersom myndighetene finner at en brukt bolig er omsatt til kunstig lav pris, kan de innenfor en ramme på 4 år fra kjøpsdato ilegge en tilleggsskatt. Notarius publicus: Ca. 1.500 euro Registreringskostnader: Ca. 400 euro Overføring av vann og elektrisitet: Ca. 300 euro Div. gebyrkostnader: Ca. 400 euro Advokat utgifter: Ca. 1.700 euro Ovennevnte beløp i euro tar utgangspunkt i en bolig med kjøpesum 200.000 euro. Beløpene kan variere og vi anbefaler at man som en pekepinn, legger til 13-15 % på kjøpesummen for å få et bilde av hva boligkjøpet vil koste totalt. I forbindelse med kjøp og kontraktsignering, vil du/dere bli presentert for et omtrentlig estimat som viser de totale kostnadene som vil tilkomme for den aktuelle boligen.

Kostnader og avgifter: • Strømutgifter: avhenger av bruk, betales hver annen måned via automatisk trekk fra din spanske bankkonto. • Vannutgifter: avhenger av bruk, betales hver tredje måned via automatisk trekk fra din spanske bankkonto. • Fellesutgifter til sameiet: Varierer fra sameie til sameie, og hvor mye fasiliteter som skal stelles og holdes ved like. Normalt betales fellesutgiftene årlig, halvårlig eller kvartalsvis. • Ved kjøp av enebolig på privat tomt, må man ta høyde for at utgifter til gartnertjenester, vedlikehold av hus, hage og basseng vil bli noe høyere enn om man kjøper en leilighet i et sameie. • Renovasjonsavgift: Hvordan og når den betales varierer avhengig av hvilken kommune boligen ligger i. • Forsikring, TV og internett. Skatter: • Kommunal eiendomsskatt: Betalingsperioden avhenger av hvilken kommune man er bosatt i, og normalt betales skatten en gang per år i perioden august-september. Boligskatten varierer i størrelse alt etter hvilken kommune man er bosatt i, fra 0,4 – 1% av verdien på skjøtet. • Inntektsskatt for ikke-resident: Denne skatten har egentlig ikke noe med inntekt å gjøre, men er en skatt som alle ikke-residente boligeiere må betale hvert år. Skatten beregnes ut av 1-2 % av boligens takserte verdi, og av dette beløpet blir man beskattet med 19,5 % OBS: Leieinntekter er skattepliktige i Spania. Inntektene skal deklareres på eget skjema hvert kvartal, og beskattes med 19%. Netto gevinst ved salg beskattes med 19%. Kostnadene ved å eie en bolig i Spania vil variere avhengig av bruk, størrelse på bolig, fasiliteter tilknyttet boligen og f.eks valg av forsikringsdekning og TV- og internettleverandør. For den «normale» leilighet eller bolig, skal man regne med at månedlige driftskostnader vil være omkring 500 – 1500 kroner.

Perioden før og i forbindelse med overtakelse av en bolig i Spania, er det mange brikker som skal falle på plass. Det skal foretas en teknisk gjennomgang av boligen, innkjøp av møbler – levering og montering, belysning, elektriske artikler, kjøkkenutstyr, klimaanlegg, internett og TV kanaler, stell av hage og basseng. Listen er lang, og når man sitter hjemme i Norge eller har kun en uke eller to å gjøre ALT på når man vel er i Spania, kan utfordringen virke vel stor. For å avhjelpe dette så har vi tilknyttet oss et firma som driver profesjonelt med å få ferske boligeiere «inn» i sitt nye hjem, samt den daglige driften av det. I forbindelse med overtakelse av din bolig tilbys grundig teknisk gjennomgang av boligen hvor det utarbeides en rapport på eventuelle feil og mangler. Denne rapporten utferdiges på spansk og oversendes til entreprenøren. Firmaet bistår også med: • Innkjøp av alt av møbler • Montasje av møbler • Elektronisk utstyr • Kjøkkenutstyr, sengetøy etc. • Belysning • Tilgang til b.la norske TV-kanaler/internett • Bilkjøp Ofte er det leveringstid på møbler, og om man ikke er til stede selv/har reist hjem, sørges det for at møblene blir trygt levert til hjemmet.

Det kan være en utfordring å skulle administrere sin bolig i Spania når man sitter hjemme i Norge. En del ferieboliger er ikke bebodd store deler av året, så jevnlig ettersyn er nødvendig for å unngå at små uregelmessigheter kan føre til større skader på boligen. Vi sørger for at din investering får nødvendig ettersyn og stell, og du kan føle deg trygg på at din eiendom er i trygge hender all den tid du ikke oppholder deg der selv. Property Management-servicen inkluderer: • Trygg nøkkeloppbevaring • Inspeksjon av boligen 2 ganger i måneden – du får tilsendt rapport etter hver inspeksjon • Lufting av boligen • Sjekk av vanntilførsel, inkludert toaletter og alle vannkraner • Sjekk av elektrisk installasjoner, bytting av lyspærer, sjekk av klimaanlegg etc. • Sikkerhetstilsyn – gjerder, låser etc. • Kontrollerer TV/satellitt • Generelt vedlikehold: avdekke lekkasjer, sjekk av sluk, ødeleggelser, fuktighet, mugg • Tømming av postkasse • Fjerne søppel/løv fra veranda og balkonger • Alle funn rapporteres til huseier Det tilbys også tjenester som: • Maling og dekor • Rørlegger tjenester • Elektriker tjenester • Installasjon av alarm system og vedlikehold av anlegget • Installasjon av aircondition, varmesystemer og vedlikeholdstjenester • Installasjon av sikkerhets-gitter for dører og vinduer • Installasjon av myggnetting for dører og vinduer • Installasjon av satellitt TV • Gartnertjenester og jevnlig vedlikehold av hage • Stell og vedlikehold av basseng • Høytrykksspyling av utendørsområder og vegger • Generelle reparasjoner • Påbygg, tilbygg, bygging av garasjer • Glass og aluminium – bygging av vinterhager. Alt arbeid blir utført av autoriserte fagfolk. Nøkkeloppbevaring og overlevering: Dersom venner eller leietagere skal benytte boligen kan man be om at nøkler overleveres ved ankomst/avreise. Skulle man være så uheldig å miste nøklene er det også betryggende å vite at man kan få utlevert et ekstra sett til alle døgnets tider.

Rengjøring av boligen kan bestilles i forbindelse med utleie, eller ganske enkelt fordi man ikke ønsker bryderiet med det når man har ferie. Generell rengjøring inkluderer: • Vasking av kjøkkenets overflater og kjøleskap • Støvsuging • Vasking av gulv • Støvtørk av overflater • Bytte av sengetøy • Vasking av bad • Rengjøring av balkonger og terrasser Storrengjøring Når boligen har stått tom over en lengre periode, kan det være greit å få en grundig rengjøring av den innen ankomst. En slik rengjøring vil i tillegg til generell husvask bestå av: • Vask av alle dører, innside av garderobeskap, kjøkkenskap og baderoms-innredning • Skuring av fliser over kjøkkenbenk • Skuring av veggfliser på bad • Rengjøring av tak • Støvtørk lamper • Utvendig og innvendig vask av vinduer • Rengjøring av persienner/sikkerhetsgitter

Du eier en feriebolig i Spania, som du bruker selv og leier ut i perioder. Hovedregelen er at 85% av leieinntektene som overstiger kr. 10.000,- er skattepliktige, og det gis ikke fradrag for vedlikehold. Når det gjelder Spania, er det ingen slik begrensning i skatteavtalen. Ikke - residenter som leier ut sin feriebolig i Spania må betale skatt på leieinntekter. I Spania kan man imidlertid trekke fra en del kostnader på leieinntektene: Kommunal eiendomsskatt, felleskostnader, strøm- og vannutgifter, innboforsikring og utgifter til renhold. Skal man leie ut til turister og dette markedsføres via medier, kan det utløse krav til at boligen må registreres som utleieobjekt hos spanske myndigheter. Her er det visse kriterier som må oppfylles, så dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle, hvor utleieperioden og formål med utleien er av stor betydning. Utleie av ferieboligen i perioder man ikke bruker den selv, kan være en fin liten ekstra inntektskilde og vi kan håndtere den daglige driften av utleien. Nøkkeloverlevering ved ankomst Kontroll ved avreise Små reparasjoner etc.

Uforpliktende, lærerike og hyggelige dager sammen med OMNI. Visningsreisen er for deg som ønsker profesjonell hjelp til å finne det området, og den boligen som passer deg best. Våre visningsreiser legges opp slik at de passer inn i ditt tidsskjema. Ideelt sett så bør en sette av 3-5 dager for en visningsreise. Da har vi rikelig med tid til å se et bredt utvalg av boliger, foreta en del praktiske gjøremål dersom man bestemmer seg for å investere i en bolig, samt at man får kjent litt på både kultur og klima. Vi hjelper til med bestilling av flybilletter og oppholdet i Spania. Vi arrangerer alt av transport til og fra flyplass, og i forbindelse med boligfremvisningene. For at dere skal få best mulig utbytte av visningsreisen, arrangerer vi individuelle visningsreiser. Vi kartlegger dine ønsker og behov ved en feriebolig, og målet for dagene vil være å finne den boligen som er perfekt for deg og dine. Er dere flere som ønsker å reise i en større gruppe, tilrettelegger vi selvfølgelig for dette. En visningsreise kan se slik ut: Dag 1: Ankomst – Vi ser på et par prosjekter i aktuelle områder – innsjekk – middag Dag 2: Vi ser på prosjekter i aktuelle områder – lunsj og gjennomgang av det vi har sett - middag Dag 3: Vi ser på prosjekter/besøk hos advokat – egen tid – avslutningsmiddag Dag 4: Ordner eventuelle formaliteter – hjemreise Ved ønske om visningsreise ta kontakt med oss.

Send en forespørsel

For mer informasjon om Omni , eller dersom du ønsker å bli kontaktet av en av våre agenter, vennligst fyll ut skjemaet nedenfor